Miljö & kvalitet

Miljöpolicy

Att bygga rätt från början är att spara resurser.
Att bygga miljömedvetet handlar ytterst om en respekt för människan och naturen.
Att ta ansvar för miljön är helt enkelt en självklarhet för oss som bygger för framtiden.

Eftersom byggindustrin är en av de branscher som har störst påverkan på miljön, ställs det allt högre krav på att verksamheter bedrivs på ett kretsloppsanpassat sätt. Detta är något vi på Castella ser som väldigt positivt och gärna är med och uppnår tillsammans med er.

För att säkerställa ett ansvarsfullt arbete för miljön eftersträvar Castella Entreprenad att:

Följa lagar och förordningar, och om möjligt överträffa dessa.

Öka kunskapen och förståelsen gällande miljöfrågorna.

Källsortera avfall efter de förutsättningar som står till buds på arbetsplatserna.

Optimera materielleveranserna i projekteringsstadiet för att minimera Spill och arbetskraft, t.ex genom att måttanpassa materialbeställningar.

Välja material och produkter enligt substitutionsprincipen för att minska mängden miljöförstörande ämnen.

I första hand genomföra inköp genom lokala återförsäljare.

Välja miljögodkända träslag för regnskogens bevarande.

Själva köpa miljöanpassade tjänster och enbart anlita företag med en god miljöpolicy.

Kvalitetspolicy

Högsta kvalitet kräver god planering, både vad gäller arbete och ekonomi, vilket Castella är väldigt noggranna med. Dessutom följs samtliga projekt upp för att lärdom av dels det som varit bra, men framför allt det som inte gått precis som planerat, allt för att säkerställa slutmålet för varje åtagande. Detta bidrar till förtroendeskapande mellan oss som entreprenad och er som beställare. Förhoppningsvis leder det till att ni anförtror oss med nya spännande uppdrag i framtiden.

För att säkerställa genomgående kvalitet i de projekt vi arbetar med eftersträvar Castella Entreprenad att:

I våra anbud erbjuda rätt kvalitet så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd blir så låg som möjligt för kunden.

Stödja, råda och informera såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa slutproduktens kvalitet.

Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.

Hålla utlovade färdigställandetider.

Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri.

Upprätta KMA dokumentation innan projektstart och därmed garantera att dokumentationen är lämpad för respektive projekt.

Varje beställare och projekt skall vara en referens.

Vill du komma i kontakt med oss?

Har du några frågor eller vill veta mer om våra tjänster? Är du intresserad av att samarbeta med oss? Tveka inte att kontakta oss på telefon eller e-post. Vi återkommer inom kort!