Om oss

En av de ledande aktörerna inom lättbyggnadsteknik

Sedan starten 2001 har Castella utvecklats till en av de ledande aktörerna inom lättbyggnadsteknik. Med professionalism, goda kunskaper, serviceanda samt kvalité- och miljömedvetenhet har bolaget genomfört över 200 spännande projekt med mycket goda resultat.

Sommaren 2011 påbörjades i egen regi byggnationen av vårt nya kontor i Järfälla utanför Stockholm. 2012 stod det moderna kontoret redo för inflytt.

Certifierad entreprenad

Som certifierad entreprenör har Castella bland annat genomgått utbildningar som inriktar sig till företagsledning, arbetsledare och montörer. Syftet med utbildningarna är att öka kunskapen om såväl kraven, som förståelsen för varför kraven finns.

En certifierad entreprenör kan genomföra byggprojekt som ett kvalitetssäkrat projekt, vilket innebär att certifieraren finns med som ett stöd under hela byggprocessen, från projektering fram till färdigställande. Detta minskar risken att fel uppstår under byggprocessen, samtidigt som konsekvenserna av eventuella fel kraftigt reduceras.

Vad innebär Gyprocs certifikat?

Hos beställare och större entreprenörer finns ett starkt behov av att säkerställa en byggnads olika funktionskrav. I det fall då ingående produkter kommer från flera olika leverantörer, kan det vara svårt att kartlägga ansvarsfrågan om byggnadskraven inte uppfylls och fel uppstår i konstruktionens funktion. För att undvika problem med otydliga gränsnitt mellan olika leverantörer har Gyproc tagit fram möjligheten att välja en kvalitetssäkrad process med certifierade entreprenörer inom lättbyggnadsteknik.

Arbetssättet för certifieringen bygger på ett fördjupat samarbete mellan Gyproc, entreprenör och beställare. Gyproc deltar redan på förmöten vid framtagande av detaljer för anslutningar, samt listor för egenkontroll. Dessa används sedan ute på byggarbetsplatserna. Efter genomfört projekt går Gyproc igenom entreprenörens dokumentation och stämmer av att bygget är utfört enligt specifikationer, varpå ett certifikat utfärdas. Kvalitetssäkringen integreras sedan i entreprenörens eget KMA-system.

Vision

Castella har som vision att vara den ledande entreprenören för stomkomplettering i Storstockholm samt Mälardalen. För att uppnå detta kombinerar vi grundligt och pålitligt arbete med ett långsiktigt och hållbart fokus.

Affärsidé

Vår affärsidé är att alltid tillgodose kundens behov gällande väl utförda arbeten, hög kvalité, miljömedvetenhet samt garantier. Strategin för att uppnå denna affärsidé är att utföra entreprenaderna på ett effektivt sätt med stor yrkesskicklighet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Har du några frågor eller vill veta mer om våra tjänster? Är du intresserad av att samarbeta med oss? Tveka inte att kontakta oss på telefon eller e-post. Vi återkommer inom kort!